Showing posts from tagged with: google

Sitelinks Search Box plugin wordpress

Posted by seohuyphat in plugin wordpress free | 0 comments

24.10.14

Plugin này cho biết thêm các JSON-LĐ schema.org đánh dấu cho các "Hộp tìm kiếm Google Liên kết trang web" trên trang chủ.  


Thành Viên Trực Tuyến

Người: 1 Khách
Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.