Showing posts from tagged with: GoBlog v1.2

GoBlog v1.2 – Responsive WordPress Blog Theme

Posted by seohuyphat in Theme wordpress | 0 comments

22.10.14

GoBlog v1.2 – Responsive WordPress Blog Theme  một chủ đề mới và cải tiến thiết kế cho các blog và các chất liệu như thế. Chủ đề hỗ trợ các định dạng phương tiện truyền thông khác nhau cho phép để liệt kê các yếu tố môi trường khác nhau một cách dễ dàng. Các chủ đề có một thanh trượt nổi bật ngay dưới tiêu đề cho nội dung và các văn bản giới thiệu. Sự quan tâm chính về chủ đề về nội dung và trình bày nội dung. Được nó bây giờ.  


Thành Viên Trực Tuyến

Người: 1 Khách
Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.